ابزار ساخت فونت آیکون

اگرچه در اینترنت فونت آیکون های بسیار زیادی موجود است ، اما گاهی اوقات پیش می آید که شما نیاز دارید یک مجموعه فونت آیکون شخصی از آیکون هایی که بیشتر در طراحی استفاده می کنید داشته باشید.