دانشگاه بیرجند

معرفی دانشگاه بیرجند

دانشگاه بیرجند در حال حاضر با ۱۱دانشکده به عنوان قطب علمی آموزشی شرق کشور و بزرگترین و قدیمی ترین موسسه آموزش عالی استان خراسان جنوبی دارای ۱۱۲۲۵دانشجو در ۳۱۸ کد رشته در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و ۳۳۲ نفر عضو هیأت علمی ثابت و ۳۸۵ نفر کارمند می باشد.
حضور این تعداد عضو هیأت علمی در دانشگاه بیرجند علاوه بر این که باعث شده نسبت عضو هیأت علمی به دانشجوی این دانشگاه از متوسط کشوری بالاتر باشد که خود در ارتقاء کیفیت آموزشی مؤثر است، موجب بهره مندی سایر مؤسسات آموزش عالی و دستگاه های اجرایی استان از خدمات آموزشی تحقیقاتی آنان شده است.
دانشگاه بیرجند در راستای انجام رسالت آموزشی و علمی خود دارای بیش از ۱۵۰ هزار متر مربع فضای آموزشی شامل کلاس های درس، آزمایشگاه ها و کارگاه های مجموعه های تحقیقاتی، کتابخانه ها، خوابگاه های دانشجویی، فضاهای مذهبی، فرهنگی و ورزشی، بخش های ستادی و اداری و رفاهی می باشد. این دانشگاه برخوردار از ۱۸۰ آزمایشگاه و کارگاه آموزشی و پژوهشی است که برخی از آزمایشگاه های پژوهشی آن دارای امکانات و تجهیزات منحصر به فردی در سطح کشور می باشد.

امکانات بکار رفته در طراحی این وب سایت

HTML5
font-awesome
css3
jquery
Responsive
joomla