فروشگاه زعفران و زرشک کاریز

طراحی ورژن قدیم وب سایت فروشگاه زعفران و زرشک کاریز

شرکت بسته بندی موادغذایی دردانه بی رقیب

طراحی ورژن قدیم وب سایت شرکت بسته بندی موادغذایی دردانه بی رقیب

فروشگاه زعفران زرین

طراحی ورژن قدیم وب سایت فروشگاه زعفران زرین

شیرینی سرای ارمغان

در آغاز شیرینی سرای ارمغان با کیک و شیرینی های تهیه شده توسط همسایگان و دوستان بنا نهاده شد و تا سالها به خاطر کیفیت و نوآوری، کیک خروس قندی محبوبیت خاصی در بین همه طبقات مردم مشهد داشت. در این سالها ارمغان در محل فعلی واقع در خیابان معلم آغاز به کار نمود .