اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی

درباره اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی

اداره کل امورعشایر استان در سال 1383 پس از تقسیم استان خراسان بزرگ باهدف:ارائه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و تولیدی جامعه عشایری استان شکل گرفت
وظایف اساسی:
  1. مطالعه و شناسایی امکانات و نیازمندیهای عشایر در مورد دام و اسکان
  2. تهیه و تنظیم و اجراء و نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی و نوسازی مربوط به عشایر
  3. فراهم آوردن موجبات اسکان عشایر
  4. تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به اصلاح روشهای بهره برداری از منابع دامی ، پروار بندی ، تامین علوفه زمستانی دام
  5. احداث و نگهداری گذرگاه و آبشخور و پناهگاه و انبارهای ذخیره علوفه دام و تامین آب
  6. نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری
  7. کمک به ایجاد واحدهای تولیدی تعاونی و گروهی
  8. کمک به بازاریابی محصولات عشایر
  9. فراهم آوردن تسهیلات اعتباری در حد برنامه های مصوب و نظارت بر مصرف آن
  10. همکاری با سایر سازمانهای غیر دولتی جهت ایجاد هماهنگی در برنامه های عمرانی و آموزشی در کانونهای اسکان

امکانات بکار رفته در طراحی این وب سایت

HTML5
bootstrap
css3
jquery
Responsive
joomla