اداره کل هواشناسی استان خراسان جنوبی

معرفی اداره کل هواشناسی استان خراسان جنوبی

اولين فعاليتهاي هواشناسي بيرجند با نصب ادوات هواشناسي در محوطه فرمانداري واقع در خيابان حكيم نزاري در سال 1329 آغاز گرديد كه در آن زمان مرحوم سروان صفايي مسئو ليت ايستگاه را به عهده داشت و در سالهاي بعد فعاليت هواشناسي در اين شهرستان با احداث ايستگاه سينوپتيك در باغ آقاي محسن زاده در سال 1334 به مسئوليت آقاي هراتي زاده كارمند نيروي هوايي ادامه پيدا كرد . با احداث ساختمان ايستگاه هواشناسي در فرودگاه بيرجند در آذر ماه سال 1357 اين مجموعه به فرودگاه نقل مكان كرد و پس از دوسال ايستگاه جوسنجي ( جو بالا ) در سال 1359 تاسيس گرديد.

امکانات بکار رفته در طراحی این وب سایت

HTML5
bootstrap
css3
jquery
Responsive
joomla