وب سایت صنایع پلاستیک بیجاری

اجرا : اردیبهشت 1392

امکانات بکار رفته در طراحی این وب سایت

jquery
joomla
php
Cross Browser