تماس سریع

شماره حساب های شرکت مهرنگار ایرانیان

بانک ملت

شماره حساب : 5185093595
به نام : شرکت برنامه نویسی آرمان اندیش مهرنگار ایرانیان

حساب جاری جام بانک ملت

شماره حساب : 4162232088
به نام : مجتمع برنامه نویسی حرفه ای ایرانیان

بانک ملت

شماره حساب : 2004934001
به نام : مجتمع برنامه نویسی حرفه ای ایرانیان

بانک ملی ایران

شماره حساب: 0336680899006
به نام :کاظم معماری

بانک کشاورزی

شماره حساب : 0200465184009
به نام :کاظم معماری

نماد های اطمینان

بانک ملت
بانک سامان
شورای عالی انفورماتیک
نماد اعتماد الکترونیک
استاندارد ITIL
سازمان نظام صنفی رایانه ای

تماس با ما

تماس با مهرنگار با سریع ترین روش ها


خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان مدرس

میدان اول مدرس - نبش ضلع شرقی - پلاک 98


پست الکترونیک

info@mehrnegarco.com

تلفن

056-32233161

شماره پیامک

5000112